Bốn câu đố kích thích trí não cuối tuần

Câu 1: Chiếc thang

Paul đang đứng trên một chiếc thang cao 25 m. Anh ta ngã khỏi chiếc thang và rơi xuống mặt đất. Nhưng anh ta không chết hay bị thương nặng.

Tại sao lại có thể như thế?

>>Xem đáp án

Câu 2: Đồng xu

Bốn câu đố kích thích trí não cuối tuần - 1

Bạn có hai xô nước. Bên trong xô thứ nhất, nhiệt độ của nước là 25 độ C. Bên trong xô thứ hai, nhiệt độ của nước là 25 độ F. Bạn thả vào mỗi xô một đồng xu từ cùng một độ cao và chúng chạm mặt nước cùng lúc.

Hỏi đồng xu nào chạm đáy đầu tiên?

>>Xem đáp án

Câu 3: Quả táo

Bốn câu đố kích thích trí não cuối tuần - 2

Có 10 người trong một căn phòng. Mỗi người đều có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng và những người còn lại. Bạn muốn đặt một quả táo sao cho tất cả đều nhìn thấy, chỉ một người không thấy. Bạn nên đặt nó ở đâu?

>>Xem đáp án

Câu 4: Ôtô

Bốn câu đố kích thích trí não cuối tuần - 3

Có hai chiếc ôtô, chiếc màu xanh chạy với tốc độ 60 dặm mỗi giờ, chiếc màu đỏ chạy với tốc độ 40 dặm mỗi giờ. Cả hai xuất phát cùng một thời điểm, tuy nhiên vẫn có lúc đi qua nhau.

Tại sao lại có thể như vậy?

>>Xem đáp án

Nguồn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *