Động vật có vú trên cạn nào mắt lớn nhất?
Loài động vật có vú trên cạn sở hữu đôi mắt lớn nhất phân bố ở khắp nơi trên thế giới, rất gần gũi với con người. Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *